Home » Participatiewet (NL)

Participatiewet (NL)

Published on 1 February 2022 at 18:07

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt deWet werk en bijstand (Wwb), deWet sociale werk- voorziening (Wsw) en een groot deel van deWet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de
Participatiewet.

Factsheet Participatiewet
PDF – 260,0 KB 78 downloads

« 

Add comment

Comments

There are no comments yet.